Foto album mesta...

Erb mesta

V strede palma a po bokoch ľalie

Vlajka mesta

Hore červená, dolu biela

Pečať "poctivého mestečka" Brezovej z roku 1709

Brezová mestom...

Plagát na rekonštrukciu evanj. kostola

máj 2003

Takto vyzera evanj. kostol dnes...

Evanj. fara

Naľavo časť evanj. kostola

Evanjelický kostol

Evanjelický kostol

Pohľad na vežu katolíckeho kostola

Rímsko - Katolícky kostol

Rekonstruovana vstupna brana do katolíckeho kostola

Mohyla M. R. Štefánika na Bradle

Mohyla M. R. Štefánika na Bradle

Informačná tabula na Bradle 01

Informačná tabula na Bradle 02

Pamätník Samuela Jurkoviča

Pamätník Samuela Jurkoviča

Mapa mesta

Mapa okolia (kopanice)

Mapa okresov naokolo

Letecký pohľad na severnú časť Brezovej (1997)

Takto vyzeralo námestie kedysi...

Takto vyzeralo námestie kedysi...

Takto vyzeralo námestie kedysi...

Vianoce na starom námestií...

Práce na novom námestí...

Práce na novom námestí...

Takto vyzerá námestie dnes...

Takto by malo vyzerať námestie po rekonštrukcii

Vrch Ostriez

Článok z Nového Času o Brezovskom námestí

Článok z Noviniek spod Bradla o Brezovskom námestí

Rekreačné zariadenie MLADOSŤ

Misijné stredisko ECAV Matejková

Škola v prírode Partizán

Chata Bradlo

Združená stredná škola M.R.Štefánika

Autobusová stanica

Nám. 7. apríla

Autobusová stanica

Nám. 7. apríla

Obchodný dom Brezovanka